Opšti uslovi prodaje u internet prodavnici

Opšti uslovi prodaje u internet prodavnici

OPŠTI USLOVI PRODAJE U INTERNET PRODAVNICI

OPŠTI USLOVI

PREDUGOVORNA OBAVJEŠTENJA

 

(Naprijed navedeni uslovi su dati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

 

I.Uslovi prodaje putem Internet trgovine

1. Informacije o Prodavcu, privrednom društvu u skladu sa članom 7. Zakona o elektronskoj trgovini (Sl.list Crne Gore br. 56/13): 

“AQUA CASA”  DOO  KOTOR
Radanovići bb (uz magistralni put  Kotor- Budva)
85330 Kotor 

Email: webshop@aquacasa.me

    Telefon: +38269644944

    PIB:03410919

    MB: 51010695

    Bankovni račun: 520-1608-04 Hipotekarna Banka

 

 

II. Značenje izraza navedenih u ovim opštim uslovima
 

1. Prodavac - DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE "AQUA CASA " D.O.O.– KOTOR, pretežna djelatnost 4673-trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom I sanitarnom opremom.

2. www.aquacasa.me - internet stranica u vlasništvu Prodavca.

3. Kupac – svako fizičko ili pravno lice koje je pristupilo internet stranici i naručilo proizvod.

4. Korisnik – svako fizičko ili pravno lice koje internet stranicu www.aquacasa.me koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

5. Korišćenje „ aquacasa.me “ – pristup stranici www.aquacasa.me radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet trgovine.

6. Online kupovina ili internet trgovina – kupovina proizvoda putem Internet stranice www.aqua casa.me

7. Proizvod/i – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.aquacasa.me“, a koje je moguće kupiti putem Internet tgovine.

 

III. Opšte odredbe uslova prodaje

 

1. Društvo „AQUA CASA “ D.O.O. KOTOR, Radanovići bb,  PIB: 03410919 ima pravo svojine kao i sva srodna prava nad internet stranicom  www.aquacasa.me  (u  daljem  tekstu “AQUA CASA”).  Korišćenjem usluge “aquacasa.me” web shopa i svih povezanih stranica i servisa na www.aquacasa.me, ima se smatrati da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (u daljem tekstu: Uslovi), te da ih u potpunosti razumiju i prihvataju.

 

2. Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na kupovinu proizvoda putem AQUA CASA  web prodavnice – internet trgovine, te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Aqua case, imaju se smatrati sastavnim dijelom Ugovora, naročito u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, saobraznosti, garancija, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti ličnih podataka i druga pitanja vezana uz korišćenje „aqua casa.me“ i online kupovinu.

3. Korisnici se upućuju da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uslovima, te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavaca ima se smatrati zaključenim u trenutku potvrđivanja porudžbine proizvoda.

5. Putem internet stranice „aquacasa.me“ nije moguće izvršiti kupovinu proizvoda van područja Crne Gore. Dostava roba poručenih na Aqua casa webshop-u se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore.

6. Kupac može biti samo punoljetno i poslovno sposobno lice. Ugovor u ime i za račun malodobnih lica kao i lica koja su poslovno nesposobna mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, a djelimično poslovno sposobna lica ugovor mogu zaključiti samo uz prethodnu saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

7. Korisnici webshop-a  „aquacasa.me“  dužni su da prilikom naručivanja daju tačne, važeće i potpune lične podatke, dok suprotno postupanje ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi webshop „aquacasa.me“.

8. Prodavac ima ovlašćenje da bez prethodnog obavještenja mijenja sadržaj Opštih uslova, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane za webshop kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Korisnici webshop-a „aquacasa.me“ dužni da prilikom svake posjete web stranici pregledaju sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavaca bilo kakve odgovornosti. Sve nastale promjene stupaju na snagu objavom na www.aquacasa.me  na Internet stranici.

9. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno mogla da nastane na uređajima Korisnika kojima se pristupa na webshop “aquacasa.me“ kao i podacima memorisanim na istim uređajima prilikom korišćenja webshop-a  ”aquacasa.me“, a ukoliko je ista nastala usled dejstva protivpravnih radnji trećih lica, kompjuterskih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Takođe, Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korišćenje webshop-a  „aquacasa.me“.

10. Prodavac zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

11. Prodavac sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na web stranicu u duhu dobrog trgovca, a sve u cilju kako bi kupcima olakšali izbor proizvoda prilikom kupovine. Prodavac ne može garantovati da fotografije proizvoda istakute na web stranici u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Takođe, može postojati mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisanog proizvoda, ukoliko je proizvođač izmijenio neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

12. Sve cijene na Aqua Casa  webshop-u su izražene u eurima i u njih je uračunat PDV.

13. Kupac robu kupuje tako što  nakon odabira željenog artikla, klikne na opciju “DODAJ U KORPU” i odabere količinu klikom na plus ili minus. Nakon toga,  artikal kupca  se nalazi u “KORPI”  koja se nalazi u gornjem desnom uglu. Kada završi sa kupovinom, kupac klikne  na “korpu” i učitaće se nova stranica u kojojkupac  može provjeriti sve artikle i količinu koju je  odabrao. Kada utvrdi  svoju porudžbinu, kupac odabere opciju “NARUČI”. Otvoriće se nova stranica na kojoj je neophodno da kupac upiše validne podatke kako bi porudžbina bila pravilno kreirana i isporučena. Takođe, neophodno je da kupac  izabere način preuzimanja i način plaćanja. Ukoliko ima neku posebnu napomenu vezano za proizvod ili isporuku, kupac može to da to upiše u polje “Dodatne napomene”. Nakon unijetih podataka, kupac čekira  box “pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja i prodaje”, kao i CAPTCHA opciju da nije robot i potpm klikne na dugme “POTVRDI”. Tada će porudžbina biti uspješno kreirana, i ubrzo će kupcu stići potvrdni mail sa svim neophodnim podacima. Svaka promjena statusa porudžbine biće evidentirana slanjem informacije na  mail adresu kupca. Račun za robu kupac dobija sa robom.

 

14. Registracija korisničkog naloga nije neophodan uslov za kupovinu robe na webshop-u. Registracija kupcu nudi dodatnu pogodnost čuvanja podataka, tako da ih ne mora unositi prilikom pravljenja svake sljedeće porudžbine.

15. Kupac ima mogućnost izbora između preuzimanja poručene robe u AQUA CASA salonu ili  dostave na kućnu adresu. U slučaju dostave na kućnu adresu AQUA CASA d.o.o. naplaćuje troškove dostave, osim za teritorije opštine Kotor,Tivat i Budva za koje je dostava besplatna bez obzira na iznos cijene.

16. Trošak dostave je jasno istaknut na stranici pojedinačne robe, kao i u korpi, odnosno, na potvrdi porudžbine i računu. Ukupan trošak dostave dvaju ili više roba može biti manji od zbira troškova dostave tih roba pojedinačno. Prije zaključenja kupovine jasno je istaknut ukupan iznos koji će kupac platiti, podijeljen na vrijednost poručenih roba i vrijednost troška dostave.

17. Porudžbinu za koju je odabrana opcija dostave na kućnu adresu moguće je platiti online (karticom banke) ili pouzećem, tj. predajom novca predstavniku kurirske službe prilikom isporuke. Opcija “preuzmi u Aqua Casa” nudi kupcu mogućnost da poručene robe preuzme u salonu Aqua Case u Radanovićima bb u Kotoru. Naš  maloprodajni objekat poručenu robu sprema za preuzimanje u roku ne dužem od 3 radna sata od trenutka zaključenja porudžbine. Radnim satima smatraju se sati od 8:00 do 15:30 h radnim danima.

18. Potvrda koju kupac dobija za porudžbine za preuzimanje sadrži sigurnosni kod. Ovaj kod neophodno je odštampati i pokazati našem zaposlenom u prodavnici prilikom preuzimanja robe zajedno sa nekim ličnim dokumentom. Ukoliko kupac želi da neka druga osoba umjesto njega preuzme poručenu robu, neophodno je da to navede u jasno naznačenom polju prilikom pravljenja porudžbine. Porudžbine za koje je odabrana opcija “preuzmi u Aqua Casa” kupac može platiti online (karticom banke) ili na kasi u odabranoj prodavnici, prilikom preuzimanja robe. “Preuzmi u Aqua casa” porudžbine koje su plaćene online, a nijesu preuzete u roku od 7 dana, poništavaju se, uz povrat novca kupcu. Ako je kupac odabrao opciju plaćanja u prodavnici, za preuzimanje ima rok od 24 h od zaključenja porudžbine, nakon čega ova biva poništena.

 

IV. Web prodavnica – sklapanje i raskid ugovora o prodaji na daljinu
 

1. Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavca za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac potvrđivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima, iste prihvata čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i AQUA CASE D.O.O., a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina izabranog proizvoda putem „aquacase.me” Internet prodavnice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima komunikacije na daljinu (Ugovor sklopljen na daljinu). Pod sredstvima za komunikaciju na daljinu imaju se smatrati sredstva koja mogu biti korišćena za zaključenje ugovora između trgovca i potrošača bez njihovog istovremenog fizičkog prisustva na jednom mjestu.

3. Kupac ima mogućnost izbora da ga Prodavac putem Newsletter-a informiše o svim novitetima u vezi Aqua Case, a naročito u dijelu novih proizvoda i prodajnih pogodnosti. Ukoliko kupac odabere informisanje putem newsletter-a, kupcu će nakon uspješno obavljene registracije na e-mail adresu koju je naveo biti dostavljeno obavještenje o uspješnoj registraciji.

4. Svi proizvodi koji su istaknuti na internet stranici „aquacasa.me“ dostupni su za kupovinu, ukoliko uz  proizvod ne stoji obavještenje „Proizvod trenutno nije dostupan za poručivanje“ ili ako proizvod sadrži “CIJENA NA UPIT”, takođe uz sve proizvode navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. U odjeljku “KORISNIČKA  PODRŠKA” korisnicima je dato detaljno uputstvo o načinu kupovine. Uslovi , način dostave i način plaćanja  navedeni su pod odjeljkom “PLAĆANJE I ISPORUKA”.


V. Cijena
 

1. Cijene proizvoda izražene su u eurima i iste sadrže pripadajući PDV. Naznačene cijene se ažuriraju na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u maloprodaji  budu različite od cijena na „aquacasa.me“, te sve navedene cijene vrijede za kupovinu online nezavisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u maloprodaji.

2. Prodavac je ovlašćen da mijenja cijene bez prethodnog obaviještenja kao što je ovlašćen bez prethodnog obaviještenja da mijenja cijene isključivo za webshop. Takođe, Prodavac je ovlašćen bez prethodnog obaviještenja u svakom trenutku odrediti popust, akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode ili pak neku drugu vrstu prodajne pogodnosti. Navedene pogodnosti mogu biti isključivo za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

3. Nezavisno od prethodne tačke ovih Uslova, sva naručena roba biće isporučena po cijenama koje su važile pri izradi porudžbine.

 

VI. Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica (e-commerce-a), virmanom i pouzećem.

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku prijema autorizacije, kada se plaća virmanom u trenutku prijema uplate na žiro-račun Prodavaca, a kod pouzeća prilikom predaje robe i izdavanja priznanice za primljeni novac:

HIPOTEKARNA BANKA  AD Podgorica – 520-1608-04 

3.Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarna Banka AD Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisan na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

 Trgovac je u obavezi je da prihvati sve validno prezentovane platne kartice:

-bez zahtjevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije

-bez postavljanja obavještenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, MasterCard i Maestro platnu karticu. Ovo ne sprečava Trgovca da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primjenjuje bez obzira na metod plaćanja,

-bez diskriminacije u pogledu favorizovanja odredjene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

Ukoliko je rezultat transakcije neuspješan, novčana sredstva na računu potrošača se neće rezervisati i poručivanje se smatra neuspešnim. Nakon toga, potrošač može sa plaćanjem platnom karticom pokušati ponovo, ili, pak, optirati neki drugi model plaćanja.

Obrada porudžbine počinje da teče od trenutka vidljivosti uplate na računu trgovca, odnosno od momenta prijema porudžbine, kada je potrošač optirao za plaćanje robe pouzećem.

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuća Visa/Mastercard."

 

VII. Saobraznost, garancija i podnošenje prigovora potrošača
 

1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavaca koji je oglašen na  „aquacasa.me“ kupac ostvaruje prava po osnovu garancije prema računu određenog proizvoda kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom ili po osnovu saobraznosti proizvoda u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

2. Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga.

3. Potrošač može podnijeti prigovor:

a) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u rokovima iz člana 49 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019);

b) u vezi sa datom garancijom,na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa.

5. Potrošač prigovor podnosi u skladu sa odredbama od člana 25 - 27 (Zakona o zaštiti potrošača, "Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019) se na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, u maloprodajnom  objekatu prodavca ili na e-mail adresu : webshop@aquacasa.me, s tim da je potrošač dužan da sporni uređaj dostavi u maloprodajni objekat  prodavca.

6. Trgovac je dužan da opravku ili zamjenu izvrši u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio.

 

VIII. Dostava
 

1. Dostavu vrši Prodavac angažovanjem registrovanih kurirskih službi. Dostava se vrši na adresu kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi dostava se vrši do ulaza u stambenoj zgradi.

2. Proizvode koji su plaćeni u skladu sa dostavljenom ponudom biće isporučeni Kupcu u roku od 2 do 14 radnih dana, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti da isporuči u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo da odbije preuzimanje istog, te može tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog koji je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, a dužan je da vrati pogrešno dostavljeni proizvod.

5. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobija sva dokumenta koje prate proizvod upustvo za upotrebu, račun, potvrdu o prijemu pošiljke koju je u obavezi da potpiše. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih oštećenja.

6. Dostava se vrši samo na teritoriji Crne Gore.

 

IX. Raskid ugovora i povraćaj
 

1. U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www.aquacasa.me, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke, bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje da teče od dana kada je potrošaču ili trećem licu određenom od strane potrošača, a koje nije prevoznik, roba koja čini predmet ugovora predata.

2. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

- ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je prilagođena potrošaču,

- predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba koja je pred istekom roka upotrebe,

- predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja,

- drugim slučajevima predvideni odredbama člana 74j Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list Crne Gore", br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019).

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti “AQUA CASA” D.O.O. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana isporuke.

4. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na Internet stranici aquacasa.me.

5. Izjavu-obavještenje na obrascu iz prethodne  tačke je potrebno poslati na sledeći način: putem pošte na adresu “AQUA CASA” D.O.O. Kotor, Radanovići bb, (uz magistralni put Kotor-Budva), 85330 Kotor, Crna Gora ili slanjem elektronske pošte na: webshop@aquacasa.me.

6. Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, uputstvo za upotrebu).

7. Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam osim ako je naše preduzeće prihvatilo da snosi te troškove ili ako je naše preduzeće propustilo da obavijesti kupca da je dužan da snosi te troškove.

8. U roku do 14 dana od pristizanja obavještenja o povratu robe od strane kupca i nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti cjelokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahtijeva drugačije. U slučaju da korisnik zahtjeva drugi način povrata plaćenog iznosa, prodavac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

9. Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adres“AQUA CASA” D.O.O. Kotor, Radanovići bb, (uz magistralni put Kotor-Budva), 85330 Kotor, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

10. Sve  troškove povraćaja robe korisnik mora snositi sam. Korisnik može da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +38269644944  ili se javi na e-mail: webshop@aquacasa.me kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

11. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

12.U slučaju vraćanja robe kupljene putem online prodavnice  https://www.aquacasa.me/  i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Aqua Casa DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, MasterCard i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtijev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  

X. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
 

1. Prodavac vrši prikupljanje ličnih podatka Kupaca samo u onoj mjeri koja je potrebna za ispunjenje svojih obaveza, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima, dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima kao i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavac se obavezuje da će štititi lične podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a ujedno se obavezuje da lične podatke neće ni na koji način ustupiti trećim licima bez prethodne saglanosti Kupca. (osim u slučejevima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Sl.list CG br. 44/12).

3. D.O.O. “AQUA CASA”  ne vrši evidenciju broja vaše kreditne/debitne kartice niti memoriše transakcijske podatke. “AQUA CASA” za naplatu kreditnih/debitnih kartica koristi usluge treće strane, ovlašćene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. Kupac ima pravo da zatraži dopunu, ispravku ili izmjenu netačno unešenih ličnih podataka.

5. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

XI. Izjava o “kolačićima” (Cookie policy)
 

1. Na sajtu www.aquacasa.me, se koriste tzv. kolačići (cookies). To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posjetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posjetili sajt u određenom periodu, broja ljudi koji su prelistali katalog, prosječne dužine trajanja posjete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smjernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva na sajtu www.aquacasa.me. Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvijek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posjetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.

2. Prema regulativi EU, D.O.O. “AQUA CASA”   prije spremanja “Cookie”-a mora zatražiti pristanak korisnika. Korišćenjem web stranice www.aquacasa.me Internet prodavnice korisnik pristaje na upotrebu “Cookie”-a.

3. Korisnik isključivanjem “Cookie”-a odlučuje hoće li da dopusti memorisanje kolačića na svom kompjuteru. Podešavanja kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u web pretraživaču koji korisnik koristi za pregledanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od  funkcionalnosti koje daje AQUA CASA Internet prodavnica.

 

XII. Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova

  1. Kupac ima pravo da pokrene postupak za rješavanje reklamacija pred Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu Odbor).
  2. Postupak pred Odborom pokreće se podnošenjem tužbe u pisanom ili elektronskom obliku.
  3. Odluka vijeća ima snagu pravosnažne sudske presude i izvršne, ako je trgovac prije ili poslije početka postupka izjavio da prihvata odluku Odbora kao obavezujuću.
  4. Postupak pred Odborom može da pokrene samo potrošač.

 

XIII. Ostale odredbe
 

1. Kupci mogu da koriste sve usluge na webshop-u  aquacasa.me  samo u cilju ostvarivanja prava na online kupovinu kao i prateće radnje isključivo u nekomercijalne svrhe. Vršenje bilo koje vrste promjena na web stranici D.O.O. AQUA CASE je strogo zabranjeno, kao i kopiranje, javno izvođenje i sl.

2. D.O.O. “AQUA CASA” zadržava pravo da obljavljivanje sadržaja svoje web stranice ustupi trećem licu samo u slučaju sklapanja ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavaca i trećeg lica koje objavljuje informacije.

3. Pri kupovini bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavac ne daje nikakva dodatna prava korišćenja i objavljivanja, osim sa dozvolom od proizvođača.

4. “AQUA CASA” može na svojoj web stranici odgovarajućim linkovima pružati mogućnost posjete drugih web stranica drugih pravnih i fizičkih lica, u kom slučaju napominjemo da iste nijesu u vlasništvu Prodavca i ovi Uslovi u slučaju korišćenja tih web stranica se ne primjenjuju u odnosu na Prodavac-Kupca.  “AQUA CASA”  te web stranice ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjeta tih stranica je u potpunosti na ličnu odgovornost Kupca.

5. Zbog postojanja mogućnosti da informacije o određenom proizvodu nijesu ažurirane ili tačne, Prodavac će nastojati da u tim slučajevima obavijestiti Kupca koji je izvršio  porudžbinu, i to na način što će Kupcu ponuditi opciju da ostane pri svojoj porudžbini ili istu izmjeni. Fotografije  uz  proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavac  zadržava pravo na objavljivanje dijela sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku;

b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su opšteprihvaćeni na maternjem jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, odnosno, zajedničkoj terminologji;

c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na maternji jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

7. Proizvodi poručeni preko webshop-a www.aquacasa.me,  se isporučuju u fabričkom pakovanju. Montažu proizvoda, ukoliko je potrebna, organizuje kupac po uputstvu za upotrebu, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

POSEBNE NAPOMENE

KUPAC JE PRIHVATANJEM OPŠTIH USLOVA KUPOVINE SAGLASAN DA OBAVJEŠTENJE O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA, OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I PRIMJERAK UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU PREUZME SA SLEDEĆIH LINKOVA:

Obavještenje o pravu na jednostrani raskid ugovora
Obrazac za jednostrani raskid ugovora
Ugovor o prodaji na daljinu 

Reklamackoni list


 

Aquacasa koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.